CIRCO Track: Circulaire bouw

Datum: 19 april, 10 mei en 24 mei 2023

Locatie: Online en op locatie in Gelderland

In de bouwsector wordt veel grondstoffen en energie gebruikt. Ook hier krijgen we steeds meer te maken met grondstoffenschaarste, leverings- en prijsonzekerheid, hoge transportkosten en veranderende wet-en regelgeving. Stabiliteit, grip op de kosten, leveren van kwaliteit en duurzaam en toekomstbestendig ondernemen vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe business modellen en dus nieuwe ketens en samenwerkingen. 

Met de CIRCO Track maak je op een praktische manier in een 3-daags programma kennis met de mogelijkheden van circulair ontwerpen en ondernemen. Je gaat gericht aan de slag samen met een bedrijf uit jouw keten (leverancier, aannemer, installateur, fabrikant) en met een gerichte bedrijfscase. Je wordt op weg geholpen in het ontwerpproces met kennis, tools en inspirerende interactie met andere bedrijven en ontwerpers. Zo worden samen nieuwe kansen ontdekt en wordt circulaire business in gang gezet. 

Voor wie? 

Deze Track is interessant voor bedrijven, toeleveranciers en ketenpartners, werkzaam in de bouwsector in Gelderland en Overijssel, die echt concreet producten of diensten willen verbeteren in hun bedrijf. 

 • Opdrachtgevers en aannemers
 • Bouw en/of infra bedrijven
 • Producenten van bouwmaterialen
 • Electra / Installatie aanbieders
 • Organisaties voor sloopwerkzaamheden
 • Afvalverwerkers

Per bedrijf nemen twee mensen deel op beslissingsniveau:

 • Commercieel
 • Product ontwerp

Deelname biedt jouw bedrijf dé kans om aan de slag te gaan en samen met ketenpartners nieuwe kansen te verkennen en concreet uit te werken in een plan van aanpak. Klik hiervoor meer info over CIRCO Tracks: in 7 stappen van lineair naar circulair.

Programma

Het programma bestaat uit drie halve dagen waarin fysiek en online direct contact tussen de trainers en alle deelnemers is. Tussen deze contactmomenten wordt individueel aan de eigen case gewerkt. Totale tijdsbesteding is 20 uur verspreid over ongeveer 6 weken. 

Dag 1 InitiateWorkshop (halve dag, fysiek)

Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. We analyseren je huidige lineaire waardeketen. 

Dag 2 IdeateWorkshop (halve dag, online)

In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire business modellen en design strategieën. 

Dag 3 ImplementWorkshop (halve dag, fysiek)

We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Tevens leer je om te gaan met barrières.

Waarom meedoen?

 • Circulariteit verkleint de negatieve impact van grondstofwinning én biedt bedrijfskansen. 
 • Het biedt nieuwe business kansen. Je vergroot je concurrentiekracht, je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten.
 • Bovendien is het een innovatieve herijking van je bedrijfsvoering. Is deze toekomstbestendig? Welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?

Met circulaire producten en diensten kun jij als ondernemer onderscheidend zijn en klanten van de toekomst bedienen. Daarbij is het interessant om zo in te richten en zo te ontwerpen en bouwen dat de financiële restwaarde van materialen wordt benut waardoor afschrijvingen teruglopen, en dat onderdelen slijtvast en onderhoudsvriendelijk worden gemaakt waardoor exploitatiekosten dalen.

Wat levert het op?

 • Tijdens de blended CIRCO track ontdek je samen met ketenpartners circulaire business kansen en werk je er één uit tot een concreet voorstel waar je direct mee aan de slag kan. 
 • Samenwerken binnen de keten maakt mogelijk wat voor een individueel bedrijf of ontwerper lastig of onmogelijk is. Hierdoor worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
 • Je ontwikkelt plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je bedrijf, en krijgt zicht op mogelijke veranderingen op lange termijn.
 • Je zorgt als bedrijf dat de circulaire economie in gang gezet wordt. Het is een must dat producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden. 
 • Je krijgt toegang tot actuele kennis en concreet bruikbare tools.

Benieuwd welke ondernemers de eerste stappen al hebben gezet? Bekijk en lees hier hun verhalen en doe inspiratie op!

Investering

Per bedrijf wordt een bijdrage van € 1.000,- gevraagd. Voor dit bedrag volgen 2 personen, 3 volledig verzorgde workshopdagen. 

De reguliere kosten zijn € 2.000,-. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door de provincies Gelderland en Overijssel.

Deelnemers

Aantal bedrijven: minimaal 8, maximaal 12

Er doen 2 personen per bedrijf mee, voor maximale impact ten behoeve van de implementatie

Profielen van de deelnemers: iemand met technische achtergrond (ontwerper, engineer) en iemand met commerciële achtergrond (marketing, bedrijfskundig, inkoop).

Meer informatie

Kim Klaassen Bos

06 120 308 30 | klaassenbos@kiemt.nl | CIRCO Hub Oost-Nederland

CIRCO Trainer

Fieke Grooters

CIRCO Track-partners

Logo Kiemt

Over CIRCO Hub Oost-Nederland

CIRCO Hub Oost-Nederland verbindt regionale netwerken en bundelt bestaande en nieuwe krachten. In opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel coördineren Kiemt en Oost NL deze CIRCO Hub met als doel: ondernemers te activeren om circulair te ondernemen. Mede dankzij de vele betrokken partners, netwerken en kennisinstellingen kunnen wij onze circulaire ambitie in Oost-Nederland realiseren.