CIRCO Track: Circulaire Kinderveiligheidszitjes

Datum: 19 april, 3 en 10 mei 2023

Locatie: Online en op locatie in Gelderland/Overijssel

Duurzaamheid en circulariteit worden niet alleen vanuit maatschappelijk oogpunt steeds belangrijker, ook worden grondstoffen steeds schaarser, duurder en worden levertijden langer. Circulariteit creëert ook interessante nieuwe business mogelijkheden. Met deze CIRCO Track leer je als bedrijf en in de waardeketen hoe je hier meer grip op kunt krijgen en welke stappen voor jouw bedrijf relevant zijn.

Uit het onderzoeksrapport van Windesheim over autostoeltjes in 2021 blijkt dat slechts 9% van de
ingeleverde autostoeltjes en kinderzitjes bij kringloopwinkels weer verkocht wordt. Dus 91% wordt afval, omdat de stoeltjes zeer beperkt geschikt zijn voor repurpose en het economisch niet loont om ze te ontmantelen voor recycling.

Fabrikanten worden daarom tijdens deze CIRCO uitgedaagd om anders te kijken naar hun product en
markt door aan de slag te gaan met de vragen; Kunnen kinderzitjes zo ontworpen worden dat ze
eenvoudig te demonteren zijn, voor reparatie en hergebruik zoals het upgraden van versleten delen?
En uiteindelijk voor eenvoudige recycling? Zijn er nieuwe circulaire business kansen voor u? Uiteraard zonder concessies te doen aan de veiligheidseisen van kinderzitjes.

Voor wie?

Bedrijven die gedurende de track willen nadenken over nieuwe business modellen en waardeketens rondom kinderzitjes.

Driedaags ontwikkeltraject

CIRCO biedt een driedaags ontwikkeltraject aan om ketenpartners bij elkaar te brengen en vanuit ieders
eigen positie en businesscase kennis en kunde op te doen van circulair ondernemen, waardeketen en design. Zo worden samen nieuwe kansen ontdekt en wordt circulaire business in gang gezet.

Programma

Het programma bestaat uit drie halve dagen waarin fysiek en online direct contact tussen de trainers en alle deelnemers plaatsvindt. Tussen deze contactmomenten wordt individueel aan de eigen case gewerkt. Totale tijdsbesteding is 20 uur verspreid over ongeveer 6 weken.

Dag 1 Initiate Workshop (halve dag, fysiek)

Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. We analyseren je huidige lineaire waardeketen.

Dag 2 Ideate Workshop (halve dag, online)

In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire business modellen en design strategieën.

Dag 3 Implement Workshop (halve dag, fysiek)

De laatste dag kijken we naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige sessie, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Tevens leer je om te gaan met barrières.

Waarom meedoen?

 • Het biedt nieuwe business kansen. Je vergroot je concurrentiekracht, je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten.
 • Het is een innovatieve herijking van je bedrijfsvoering. Is deze toekomstbestendig? Welke nieuwe visies zijn er op dit gebied?
 • Circulariteit verkleint de negatieve impact van grondstofwinning én biedt bedrijfskansen.

Met circulaire producten en diensten kun jij als ondernemer onderscheidend zijn en klanten van de toekomst bedienen. Daarbij is het interessant om zo in te richten en zo te ontwerpen en bouwen dat de financiële restwaarde van materialen wordt benut waardoor afschrijvingen teruglopen, en dat onderdelen slijtvast en onderhoudsvriendelijk worden gemaakt waardoor exploitatiekosten dalen.

Wat levert het op?

 • Tijdens de blended CIRCO Track ontdek je samen met ketenpartners circulaire business kansen en werk je er één uit tot een concrete propositie waar je direct mee aan de slag kan.
 • Samenwerken binnen de keten maakt mogelijk wat voor een individueel bedrijf of ontwerper lastig of onmogelijk is. Hierdoor worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
 • Je ontwikkelt plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je bedrijf, en krijgt zicht op mogelijke veranderingen op lange termijn.
 • Je zorgt als bedrijf dat de circulaire economie in gang gezet wordt. Het is een must dat producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden.
 • Je krijgt toegang tot actuele kennis en concreet bruikbare tools.

Deelname biedt jouw bedrijf dé kans om aan de slag te gaan en samen met ketenpartners nieuwe
kansen te verkennen en concreet uit te werken in een plan van aanpak. Klik hier voor meer info over CIRCO Tracks: in 7 stappen van lineair naar circulair.

Investering

Per bedrijf wordt een bijdrage van € 1.000,- gevraagd. Voor dit bedrag volgen 2 personen, 3 volledig verzorgde workshopdagen. 

De reguliere kosten zijn € 2.000,-. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door de provincies Gelderland en Overijssel.

Deelnemers

 • Aantal bedrijven: minimaal 8, maximaal 12
 • Er doen 2 personen per bedrijf mee, voor maximale impact ten behoeve van de implementatie
 • Profielen van de deelnemers: iemand met technische achtergrond (ontwerper, engineer) en iemand met commerciële achtergrond (marketing, bedrijfskunde, inkoop)

Meer informatie

Martijn Kerssen
06 10 80 69 76 | martijn.kerssen@oostnl.nl

Sem van der Linden
06 48 509 746 | sem.vanderlinden@oostnl.nl

CIRCO Trainers

Tom Evers en Jeroen Thoolen

CIRCO Track-partners

Over CIRCO Hub Oost Nederland

CIRCO Hub Oost-Nederland verbindt regionale netwerken en bundelt bestaande en nieuwe krachten. In opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel coördineren Kiemt en Oost NL deze CIRCO Hub met als doel: ondernemers te activeren om circulair te ondernemen. Mede dankzij de vele betrokken partners, netwerken en kennisinstellingen kunnen wij onze circulaire ambitie in Oost-Nederland realiseren.