CIRCO Track: Energieopslag, opwek en laadinfrastructuur

Datum: 31 mei, 15 en 28 juni 2023

Locatie: Online en op locatie in Gelderland/Overijssel

De vraag naar energieopslag, opwek en laadinfrastructuur neemt razendsnel toe. Momenteel worden in Nederland 400 laadpalen per dag geplaatst en dat willen ze opschalen naar 1700. Steeds vaker kan opgewekte energie niet worden terug geleverd of worden gebruikt, zijn materialen en componenten voor bijvoorbeeld batterijen niet leverbaar en levert de recycling van energieopslag-systemen uitdagingen op, zoals het terug kunnen winnen van vaak kostbare materialen. Ook (brand)veiligheid speelt een belangrijke rol. Het efficiënt omgaan met (schaarse) grondstoffen, verlengen van levensduur, garanderen van een veilig energiesysteem en optimale benutting en levering van energie, vragen om een circulaire aanpak.

Binnen de ketens van energieopslag, opwek en laadinfrastructuur liggen veel circulaire kansen. Van de ontwerpfase tot aan de end of life-fase en als onderdeel van het energy systeem als geheel. Naast oplossingen voor genoemde uitdagingen biedt circulariteit interessante kansen voor je bedrijf en de waardeketen van energieopslag, opwek en laadinfrastructuur.

Driedaags ontwikkeltraject

CIRCO biedt een driedaags ontwikkeltraject aan om ketenpartners bij elkaar te brengen en vanuit ieders eigen positie en businesscase kennis en kunde op te doen van circulair ondernemen, waardeketen en design. Zo worden samen nieuwe kansen ontdekt en wordt circulaire business in gang gezet. 

Voor wie? 

We vliegen deze CIRCO Track breed aan: producenten, toeleveranciers, service providers (o.m. EMS en BMS), installateurs, netbeheerders, bouwbedrijven, afvalverwerkers en andere ketenpartners die een rol spelen in de keten van energieopslag en laadinfrastructuur nodigen we van harte uit om deel te nemen. Voor deze Track richten we ons op energieopslagsystemen, opwek en laadinfrastructuur, als onderdeel van de grid, van ontwerpfase tot end-of-life. 

Duurzaamheid en circulariteit worden niet alleen vanuit maatschappelijk oogpunt steeds belangrijker, ook worden grondstoffen steeds schaarser, duurder en worden levertijden langer. Met deze CIRCO Track leer je als bedrijf en in de waardeketen hoe je hier meer grip op kunt krijgen en welke stappen voor jouw bedrijf relevant zijn. 

Programma

Het programma bestaat uit drie halve dagen waarin fysiek en online direct contact tussen de trainers en alle deelnemers plaatsvindt. Tussen deze contactmomenten wordt individueel aan de eigen case gewerkt. Totale tijdsbesteding is 20 uur verspreid over ongeveer 6 weken. 

Dag 1 InitiateWorkshop (halve dag, fysiek)

Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. We analyseren je huidige lineaire waardeketen. 

Dag 2 IdeateWorkshop (halve dag, online)

In de tweede sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire business modellen en design strategieën. 

Dag 3 ImplementWorkshop (halve dag, fysiek)

De laatste dag kijken we naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige sessie, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Tevens leer je om te gaan met barrières.

Waarom meedoen?

  • Het biedt nieuwe business kansen. Je vergroot je concurrentiekracht, je creëert nieuwe waarden voor je bedrijf en je klanten.
  • Het is een innovatieve herijking van je bedrijfsvoering. Is deze toekomstbestendig? Welke nieuwe visies zijn er op dit gebied? 
  • Circulariteit verkleint de negatieve impact van grondstofwinning én biedt bedrijfskansen. 

Met circulaire producten en diensten kun jij als ondernemer onderscheidend zijn en klanten van de toekomst bedienen. Daarbij is het interessant om zo in te richten en zo te ontwerpen en bouwen dat de financiële restwaarde van materialen wordt benut waardoor afschrijvingen teruglopen, en dat onderdelen slijtvast en onderhoudsvriendelijk worden gemaakt waardoor exploitatiekosten dalen.

Wat levert het op? 

  • Tijdens de blended CIRCO Track ontdek je samen met ketenpartners circulaire business kansen en werk je er één uit tot een concrete propositie waar je direct mee aan de slag kan.
  • Samenwerken binnen de keten maakt mogelijk wat voor een individueel bedrijf of ontwerper lastig of onmogelijk is. Hierdoor worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar.
  • Je ontwikkelt plannen die op korte termijn realiseerbaar zijn voor je bedrijf, en krijgt zicht op mogelijke veranderingen op lange termijn.
  • Je zorgt als bedrijf dat de circulaire economie in gang gezet wordt. Het is een must dat producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden. 
  • Je krijgt toegang tot actuele kennis en concreet bruikbare tools.

Deelname biedt jouw bedrijf dé kans om aan de slag te gaan en samen met ketenpartners nieuwe kansen te verkennen en concreet uit te werken in een plan van aanpak. Klik hiervoor meer info over CIRCO Tracks: in 7 stappen van lineair naar circulair. 

Investering

Per bedrijf wordt een bijdrage van € 1.000,- gevraagd. Voor dit bedrag volgen 2 personen, 3 volledig verzorgde workshopdagen. 

De reguliere kosten zijn € 2.000,-. Het gereduceerde tarief wordt mogelijk gemaakt door de provincies Gelderland en Overijssel.

Deelnemers

Aantal bedrijven: minimaal 8, maximaal 12

Er doen 2 personen per bedrijf mee, voor maximale impact ten behoeve van de implementatie

Profielen van de deelnemers: iemand met technische achtergrond (ontwerper, engineer) en iemand met commerciële achtergrond (marketing, bedrijfskunde, inkoop)

Meer informatie

Kim Klaassen Bos

06 12 03 08 30 | klaassenbos@kiemt.nl

Sem van der Linden

06 48 50 97 46 | Sem.vanderLinden@oostnl.nl

CIRCO Trainers

Marien Korthorst en Jeannette Levels 

CIRCO Track-partners

Kiemt & Oost NL 

Over CIRCO Hub Oost Nederland

CIRCO Hub Oost Nederland verbindt regionale netwerken en bundelt bestaande en nieuwe krachten. In opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel coördineren Kiemt en Oost NL deze CIRCO Hub met als doel: ondernemers te activeren om circulair te ondernemen. ondernemen. Mede dankzij de vele betrokken partners, netwerken en kennisinstellingen kunnen wij onze circulaire ambitie in Oost Nederland realiseren.