Focusgroep decentrale overheden KIEM onderzoek door Windesheim

Datum: woensdag 18 mei 2022 13.00 - 15.00 en maandag 30 mei 15.00 - 17.00

Locatie: online

Vanuit het lectoraat Netwerken in een Circulaire Economie van hogeschool Windesheim maakt de werkplaats Circulair Aanbesteden en Inkoop een inventarisatie van kritische succesfactoren bij circulair inkopen en aanbesteden. Uit de literatuur is al een flinke lijst samengesteld. Deze moeten nog getoetst worden door de mensen die in de praktijk te maken hebben met circulair inkopen en aanbesteden.

Tegelijkertijd coördineert het lectoraat Leven Lang Ontwikkelen de vraag hoe verschillende partijen gezamenlijk in `learning communities’ oplossingen kunnen bedenken om meer en beter circulair in te kopen en aan te besteden. Hiervoor organiseert de werkplaats drie focusgroepbijeenkomsten, waarvan op woensdag 18 mei van 13.00 tot 15.00 uur de eerste plaats vindt, met vertegenwoordigers van aanbestedende diensten.

Een aparte bijeenkomst zal worden belegd met ondernemers. In de derde bijeenkomst willen de werkplaats graag een afspiegeling van beide partijen bevragen. Deze bijeenkomst staat gepland op maandag 30 mei van 15.00 tot 17.00.

We vragen twee uur van je tijd zodat je jouw mening kan geven over:

  • jouw ervaringen met circulair aanbesteden;
  • suggesties voor verbetering van circulair aanbesteden;
  • en zienswijze op een goed werkend leernetwerk om circulair aanbesteden een slag verder te brengen.

Bekijk hier het projectvoorstel KIEM 2021 Circulair aanbesteden.

Aanmelden

Aanmelden kan door te mailen naar e.van.eerten@zwolle.nl. Na aanmelding ontvang je een Outlook uitnodiging met meer informatie.

Meer informatie

Wil je meer informatie over deze bijeenkomsten? Neem dan contact op met fg.evers@windesheim.nl.

Werkplaats Circulair Aanbesteden & Inkoop

De ontwikkellijn ‘Aanbesteden & inkoop’ heeft als doelstelling: in 2023 past de grote meerderheid (streven naar >75%) van de decentrale overheden binnen de kennisregio Zwolle ‘circulariteit’ in haar projecten toe. De ontwikkellijn is voornamelijk gericht op decentrale overheden binnen Regio Zwolle, omdat zij als inkopende (vragende) partijen vooral bepalend zijn in het proces van inkopen en aanbesteden. In deze werkplaats is ook ruimte voor inbreng en kennisdeling van/voor bedrijven/MKB.

Wil je meer informatie over circulair aanbesteden en inkoop? Bezoek dan de werkplaats Circulair Aanbesteden & Inkoop.