Op weg naar duurzame infra in Gelderland, Overijssel en Flevoland

Datum: Donderdag 1 juni 12.00 - 18.00 uur

Locatie: Orpheus Theater en Congrescentrum

Ben jij in jouw gemeente op de een of andere manier betrokken bij de aanleg of het beheer van infrastructuur? Dan nodigen we je van harte uit voor de bijeenkomst ‘Op weg naar duurzame infra in Gelderland, Overijssel en Flevoland,’ die de drie provincies, het Interprovinciaal Overleg (IPO), het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de gemeente Apeldoorn en Platform WOW op 1 juni 2023 organiseren.

Tijdens de bijeenkomst bespreken we wat er nodig is om als gemeente de volgende stap te zetten om de uitstoot van onder andere stikstof en CO2 te reduceren en om uiteindelijk te komen tot klimaatneutrale en circulaire infrastructuur. Je hoort welke concrete maatregelen er op diverse werkterreinen nu al mogelijk zijn en waar je terecht kunt met hulpvragen.

Aanpak met roadmaps

De aanleg en het onderhoud van onze infrastructuur leiden jaarlijks tot de uitstoot van 3 megaton CO₂. Een kwart daarvan komt voor rekening van het Rijk, driekwart voor rekening van gemeenten, provincies en waterschappen. We kunnen samen dus flink verschil maken. Om de markt te stimuleren is het nodig dat we als publieke opdrachtgevers hetzelfde inkoopbeleid voeren, zodat bedrijven erop kunnen inspelen.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en ProRail ontwikkelden samen met gemeenten, provincies, waterschappen en de markt een aantal roadmaps, die de werkterreinen met de meeste impact op het gebied van infrastructuur aanpakken. Het Manifest Duurzaam GWW ondersteunt de decentrale overheden bij deze verduurzamingsopgave. Zij presenteren tijdens de bijeenkomst de roadmaps voor Wegverharding, Kunstwerken, en Weg-, Dijk- en Spoormaterieel (Schoon en Emissieloos Bouwen).

Voor wie is deze dag?

Beleidsmedewerkers, opdrachtgevers, adviseurs/experts, beheerders, inkopers en projectleiders. Alle medewerkers van gemeenten in Gelderland, Overijssel en Flevoland betrokken bij de aanleg en het beheer van infrastructuur zijn van harte welkom.

Programma

12.00 uur Inloop met lunch

13.00 uur Opening en welkom door Danny Huizer, wethouder gemeente Apeldoorn. Daarna presentaties vanuit de drie provincies, CROW en Rijkswaterstaat.

14.15 uur World Café: interactief gedeelte met ruimte voor verdieping. Je kunt je aansluiten bij drie opeenvolgende gesprekstafels. Elke tafel heeft een deskundige gastheer of -vrouw. Het gesprek gaat over ervaringen, concrete toepassingen en het toekomstbeeld van onder andere de volgende onderwerpen:

  • Hoogwaardige Fietsroute, pilotproject emissieloos – Gemeente Arnhem
  • Circulaire oeverbeschoeiing, gemeente Zwartewaterland – Provincie Overijssel
  • Duurzame aanbesteding onderhoudscontract verhardingen – Gemeente Almere
  • CO2-calculator – Gemeente Enschede
  • Tool vermogensvraag elektrisch materieel op bouwlocatie – Summit Engineering
  • Kijk voor alle 17 onderwerpen op de website

16.50 uur Afsluiting en tips: hoe nu verder?

17.00 uur Netwerkborrel

18.00 uur Einde

Meer informatie

Meer informatie en aanmelden

Bezoek de website voor meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden.