Rondleiding of kijkje op het erf op de circulaire rundveehouderij Future Farm

Datum: Woensdag 8 en donderdag 9 februari 2023

Locatie: De Lutteresweg 7c, 7775 PM in Lutten (Gemeente Hardenberg)

Neem tijdens de Week van de Circulaire Economie op woensdag 8 of donderdag 9 februari 2023 een kijkje op het erf van de Future Farm, dé rundveehouderij van de toekomst! Ook kun je een rondleiding krijgen, waarbij al je vragen worden beantwoord.

Rondleiding

Tussen 10.00 en 16.00 uur is het mogelijk om een rondleiding over de boerderij te krijgen. De duur van de rondleiding is ongeveer een halfuur tot een uur. Ook is het mogelijk om vrij over het erf te lopen.

Over de Future Farm

De Future Farm is een Kennis- en Innovatie HUB voor circulaire rundveehouderij in Lutten (gemeente Hardenberg). De kern van de HUB-functie wordt gevormd door het bedrijf van Erik Back (‘Boer Back’). Deze ondernemer wil een zo circulair mogelijke bedrijfsvoering, waarbij zoveel mogelijk kringlopen op het bedrijf of in de omgeving worden gesloten. Tegelijkertijd probeert hij de emissies van schadelijke stoffen (ammoniak en methaan) zoveel mogelijk terug te brengen. Erik wil een bijdrage leveren aan natuur, landschap en biodiversiteit. Dit alles bij een sluitend verdienmodel.

De Future Farm ontwikkelt met hulp van engineers en onderzoekers nieuwe technieken of past bestaande technieken op een slimme manier, in nieuwe combinaties toe. Het unieke is dat dit in een levensechte bedrijfs-setting plaatsvindt, dus niet in een lab-context. Dit maakt dat collega-ondernemers eerder dan bij klassieke proefboerderijen vertrouwen krijgen om bepaalde succesvolle ‘modules’ ook op het eigen bedrijf toe te passen. Dit versnelt de duurzame transitie van de rundveehouderij.

Aanmelden

Heb je vragen? Of wil jij je aanmelden voor een bezoek aan de Future Farm? Meld je aan door een mail te sturen naar Marlies Tessemaker, marlies@mastermeat.nl.