Op weg naar een circulaire gemeente

Datum: Woensdag 8 februari van 9.30 - 13.00 uur

Locatie: Zutphenseweg 6b, 7418 AJ Deventer

Wil je in jouw gemeente aan de slag met circulaire economie en weet je niet waar te beginnen? Hoe zorg je ervoor dat je inwoners meekrijgt? Waar kun je morgen al mee aan de slag? Hoe krijg je bestuurders enthousiast? Er zijn zoveel vragen! Tijdens deze kick-off maken we een vliegende start, op weg naar een circulaire gemeente. Boordevol inspirerende verhalen, kansen en concrete handreikingen.

Aan de slag met circulaire economie binnen jouw gemeente

Deze bijeenkomst is voor alle ambtenaren in Overijssel, Regio Zwolle en CleanTech Regio die bezig zijn met circulariteit. Dit kan op allerlei beleidsterreinen, zoals inkoop, economie, openbare ruimte, energie, klimaat, duurzaamheid, milieu, afval en bouw. Ook bedrijfsfunctionarissen zijn van harte welkom. Je gaat naar huis met concrete tips, waarmee je direct aan de slag kunt.

We hoeven niet allemaal zelf het wiel uitvinden. De weg naar een circulaire economie bewandel je niet alleen, maar met je naaste collega’s en die van andere gemeenten. Zo versterken we elkaar!

Programma

9.00 uur Inloop en ontvangst met koffie/thee
9.30 uur Welkom door dagvoorzitter Niels Ahsmann, Kennispoort Regio Zwolle, opening door Thomas Walder, wethouder gemeente Deventer
9.40 uur Keynote Klaske Kruk, Founder Circularities en Circular Hero 2021
10.30 uur Workshopronde 1, met keuze uit 4 workshops Zie onder.
11.15 uur Pauze
11.30 uur Workshopronde 2, met keuze uit 4 workshops
12.15 uur Lunch met afsluiting

Aanmelden

Ben je erbij op 8 februari? Je kunt je hier aanmelden. Betrek vooral je collega’s die ook bezig (willen) zijn met circulariteit en deel deze uitnodiging breed binnen je gemeente.

Workshops

Keynote door Klaske Kruk, Founder Circularities en Circular Hero 2021

De ambtenaar als Verschilmaker

Hoewel er vaak naar bedrijven gekeken wordt om aan de circulaire economie te werken, is er op dit moment misschien nog wel een grotere rol weggelegd voor gemeenten. Circulaire economie kan je helpen om ook andere doelen te halen. Hoe dan? Klaske Kruk neemt je mee in de zee aan mogelijkheden en laat je vol energie de zaal uitlopen!

 

Waardering; samen werken aan een circulaire praktijk

Workshop door Maarten van Dongen,  projectleider circulaire economie bij Natuur en Milieu Overijssel en Netwerkcoördinator van WaardeRing

WaardeRing is een goed draaiend circulair ambachtsnetwerk van 55 partners in de regio Zwolle, waaronder vijf gemeenten. Bedrijven, onderwijsinstellingen, kringloopwinkels, overheden en maatschappelijke organisaties werken samen aan een circulaire en inclusieve regionale economie. WaardeRing is een proeftuin voor circulair doen en helpt de betrokken gemeenten de focus richting inwoners te verleggen van afvalscheiding en recycling naar hergebruik en kansen voor een inclusieve economie. Hoe dat werkt en hoe je onze ervaringen kan gebruiken voor jouw gemeente? Laten we dat samen ontdekken!

Maak meer impact als bevlogen ambtenaar

Workshop door  Barbara Middelhoff & Nina Dorigo, team circulaire economie Cleantech Regio

Als bevlogen professional onderschrijf jij het belang van een circulaire economie. Maar in jouw gemeente is het soms zoeken naar een -of dé- manier om je omgeving in beweging te krijgen. Hoe verhoud je je met jouw circulaire ambities tot de politiek, je collega’s of samenwerkingspartners? Iedereen volgt daarin een uniek pad met eigen uitdagingen en manieren die wél werken. Van elkaar leren staat in deze sessie centraal. We wisselen uit en gaan op zoek naar concrete tips en handreikingen om binnen jouw organisatie partijen mee te krijgen.

Van denken naar doen

Workshop door Guido de Vries, gemeente Deventer

Tijd voor actie. Welk laaghangend fruit kom je tegen? Hoe zet je creativiteit in bij het vinden van oplossingen? Tijdens deze sessie ga je in no time van concrete problemen naar mogelijke circulaire oplossingen. We denken om, op en over de lineaire economie heen.. Guido wakkert aan en stimuleert! Guido de Vries, initiatiefnemer van 20302050, ondersteunt verandering met inspiratie, verbinding en het ontwikkelen van circulaire producten.

Heel Apeldoorn repareert

Workshop door Carla Fransen projectleider Sharepair

De gemeente Apeldoorn is sinds 2019 partner in het Europese project Sharepair. Het doel van dit project is het verkleinen van de afvalberg van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Dit doet de gemeente onder de noemer ‘Heel Apeldoorn Repareert’ door inwoners te informeren over het belang van reparatie in een circulaire economie en de drempel te verlagen. Wat hebben we binnen Apeldoorn en op Europees niveau gedaan om mensen meer te laten repareren in plaats van weg te gooien? Projectleider Carla Fransen vertelt hier graag meer over en gaat in gesprek. Want hoe verder als het project binnenkort eindigt? En wat kunnen we nog meer doen om gedragsverandering bij onze inwoners in gang te zetten?

Kick-off van een reeks

Deze kick-off is onderdeel van de Week van de Circulaire Economie en is het begin van een reeks bijeenkomsten over circulaire economie voor gemeenten. Om te kijken of er behoefte is en welke onderwerpen belicht moeten worden, hebben we een enquête onder Overijsselse gemeenten gehouden. Per bijeenkomst belichten we een aantal onderwerpen, die raken aan verschillende beleidsterreinen. Initiatiefnemers zijn VNO-NCW Midden, Twente Board, Twente 2050, Kennispoort Regio Zwolle, de CleanTech Regio en provincie Overijssel.