Standpunt Circulaire Bouweconomie 2050

Om te komen tot een volledig circulaire bouweconomie in 2050 zijn grootschalige systeemveranderingen nodig. De urgentie is groot om nu aan de slag te gaan. Dit stelt het Transitieteam Circulaire Bouweconomie in een standpunt waarin zij een toekomstbeeld voor de circulaire bouw schetst. Het is een oproep aan het huidige demissionaire en volgende kabinet om al in 2024 met maatregelen te komen.

We roepen betrokkenen – marktpartijen, overheden, kennisinstellingen en anderen – op om onze oproep te steunen. Hoe meer partijen erachter staan, hoe groter de noodzaak om er iets mee te doen. Zo creëren we een actieve community die gezamenlijk bouwt aan de circulaire economie!

De positieve impact van de circulaire economie is duidelijk. Met uitdagende kansen voor innovatie en duurzame groei, staan we aan de start van een veelbelovende toekomst in de bouwsector. Als leidraad hierbij heeft het Transitieteam een inspirerend toekomstbeeld opgesteld, begeleid met enkele belangrijke adviezen voor de nodige verandering.

Systeemveranderingen

We zien dat de grootste uitdagingen van de transitie niet technisch zijn, maar zitten in normen, waarden en regels. Om stappen te zetten van een lineaire naar een circulaire economie zijn er stevige maatregelen nodig op het gebied van overheidsaandacht, fiscaliteit, economie en wet- en regelgeving:

 • Fiscaliteit als versneller 
  Fiscale maatregelen helpen om circulaire toepassingen economisch aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld met true pricing en het verlagen van de kosten van arbeid.
 • CO₂-budgetten als sturingsmechanisme 
  Het hanteren van ecologische budgetten – vergelijkbaar met financiële budgetten – stuurt organisaties richting investeringen die hun CO₂-uitstoot beperken en draagt bij aan een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering.
 • Nederland gidsland in Europa 
  Nederland heeft de juiste uitgangspositie om een koploperspositie te pakken op het gebied van circulair bouwen.
 • Circulariteit integraal onderdeel van beleid 
  Weeg circulaire impact mee in alle beleidsvelden, processen en beslissingen en zoek verbinding met andere grote transities en maatschappelijke opgaven.

Randvoorwaarden

Naast de bovengenoemde systeemveranderingen, zijn er ook een aantal voorwaarden om de circulaire bouweconomie te faciliteren. Extra inzet is nodig op:

 • Materialenhubs 
  Deze maken het mogelijk om bouwmaterialen tijdelijk op te slaan, zo goed mogelijk te hergebruiken en hun waarde te behouden. De overheid vervult hierin een leidende rol.
 • Digitalisering 
  Stimuleer vanuit de overheid de inzet van digitalisering (zoals AI) voor het ontwikkelen van slimme, duurzame bouwprocessen die perfect op elkaar aansluiten.

Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie bestaat uit vertegenwoordigers van overheden, marktpartijen en de kenniswereld. Voor het toekomstbeeld hebben we samen met twintig experts scenario’s uitgewerkt voor een volledige en functionele circulaire bouweconomie. Een grootschalige systeemverandering kost veel tijd en daarom is het belangrijk om in 2024 actie te ondernemen. We roepen betrokkenen – marktpartijen, overheden, kennisinstellingen en anderen – op om het standpunt te steunen.