Circulair ondernemen

Onze opgave is duidelijk: Nederland circulair in 2050. Een route om dit te behalen, bestaat alleen nog niet. Wat wel vast staat, is dat ondernemers, met name mkb’ers, een grote rol spelen in het waarmaken van deze circulaire economie. De werkplaats Ondernemen zet zich in om ondernemers in Regio Zwolle te helpen in de transitie naar een circulaire economie.

Ons doel

Ons doel is om ondernemers in Regio Zwolle te inspireren, activeren en ondersteunen in hun reis naar een circulaire bedrijfsvoering. Dit doen we door samenhang en samenwerking te bereiken tussen alle partijen die ondernemers kunnen helpen in die circulaire reis. Daarnaast zetten we ons in om een overzicht van bestaande tools en instrumenten te maken om ondernemers door te verwijzen.

De werkplaats Ondernemen werkt samen met een groeiende community van koplopers die een podium krijgen en daarmee dienen als inspiratiebron voor collega-ondernemers.

Waar zetten we op in?

We zetten ons in op verschillende manieren in om ondernemers te ondersteunen in de transitie naar een circulaire bedrijfsvoering. Dit doen we door:

  • Samenwerking en samenhang in de regio. Zo vormen we een netwerk van kennis
  • Te zorgen voor overzicht in het huidige aanbod aan tools en instrumenten
  • Ondernemers wegwijs te maken in het totaalaanbod
  • Koplopers het podium te bieden om ondernemers te inspireren

De circulaire beslisboom voor ondernemers

Bekijk hier de circulaire beslisboom voor ondernemers. Dit is een overzicht met het huidige aanbod van circulaire tools en instrumenten. De beslisboom houden we up-to-date.

Samenwerking

De werkplaats Ondernemen bestaat uit een kernteam die structureel bij elkaar komt om regionale en landelijke ontwikkelingen te bespreken. Ook stelt het kernteam regionale bijeenkomsten op elkaar af. Dit team bestaat uit: MKB-Nederland Regio Zwolle, Kennispoort Regio Zwolle, Gemeente Zwolle, Hogeschool Windesheim, Rabobank, Provincie Overijssel, Deltion College, VNO-NCW Midden en Oost NL.