Infra Futurelabs

“In Infra Futurelabs werken we samen aan een circulaire en duurzame aanpak voor de aanleg en het beheer en onderhoud van infrastructuur en openbare ruimte.”

Over Infra Futurelabs

Het programma Infra Futurelabs Overijssel is opgezet door de Provincie Overijssel, Bouwend Nederland en Stichting Pioneering. Stichting Pioneering voert het programmamanagement.

Overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen werken samen aan de ontwikkeling van kennis en kunde om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Samen werken we aan een concrete en uniforme aanpak voor overheden en ondernemers en ontplooien we circulaire initiatieven op provinciaal niveau.

Stichting Pioneering is hèt platform voor het ontwikkelen en delen van kennis voor de gebouwde omgeving in Oost-Nederland. Pioneering brengt ondernemingen, woningcorporaties, overheden en onderzoeks- en onderwijsinstellingen bij elkaar om samen te werken.

Stichting Pioneering agendeert, ondersteunt en jaagt initiatieven aan die leiden tot vernieuwing in de leefomgeving. Innovatie is mensenwerk dus samenwerken, sociale innovatie en het versterken van human capital staan centraal in onze praktijklabs. Samen maken we de leefomgeving mooier, beter en duurzamer!

Ons doel

Eind 2023 is er een community in Oost-Nederland die in staat is om samen stappen te zetten die in lijn zijn met de doelstellingen van 2030 en 2050, door samen te ontwikkelen, te innoveren, te experimenteren en te werken.

Wat doen wij?

Infra Futurelabs werkt samen vanuit de verbinding tussen overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen:

  1. Er zijn Futurelabs waarin geïnnoveerd en geëxperimenteerd wordt met een duurzame en circulaire aanpak voor infrastructuur en openbare ruimte.
  2. We leren en ontwikkelen in een Learning Community met overheden, ondernemers, Universiteit Twente, Hogeschool Saxion en Hogeschool Arnhem Nijmegen.
  3. We delen kennis en ervaringen in de Community of Practice.
  4. Wat we ontwikkelen en/of waar we mee hebben geëxperimenteerd komt in een Toolbox, zodat dit ook door een ander gebruikt kan worden.
  5. We hebben een Platform waar alles samenkomt, verbonden wordt en zichtbaar wordt op: www.infrafuturelabs.nl

Wil je meer informatie?

Bekijk dan de website van Infra Futurelabs, lees de Infographic of neem contact op met Jan Wienk.