CIRCO Track

Om een bedrijf te veranderen naar een onderneming met elementen van de circulaire economie zijn er zogenoemde Circular Business Design Tracks, oftewel Circo Tracks. Deze Circo Tracks zijn intensieve workshops van drie dagen waarin bedrijven gestructureerd plannen ontwikkelen om circulaire business op te zetten en concreet uit te voeren.

De CIRCO methodiek biedt een ontwerpaanpak, waarmee je je circulaire waardepropositie (product, dienst, businessmodel) ontwerpt. Tijdens de CIRCO Track ontdek je samen met ketenpartners circulaire businesskansen en werk je je eigen case uit tot een concreet plan, dat op korte termijn realiseerbaar is voor je bedrijf. Je doorloopt de Track met een groep van ca. 10 bedrijven onder begeleiding van ervaren trainers die actief zijn op het thema van de Track. De groep komt zowel fysiek als online bij elkaar en je volgt online leermodules op zelf te bepalen tijdsstippen.

Stap A:

Je maakt een visual van de waardeketen, specifiek voor jouw product, in alle levensfases van grondstofextractie tot einde gebruik. Daarbij leg je alle actoren en stakeholders neer, de materialen en onderdelen en de geldstromen. Daarna ga je met hulp van theorie en trainers beoordelen waar er waardevernietiging en verspilling plaatsvindt. Hier zitten de circulaire kansen!

Stap B:

Je selecteert kansen die zowel ecologisch als economisch waarde toevoegen. De kans die het beste past neem je als uitgangspunt voor de verdere Track en hier formuleer je alvast een ambitie op.

Stap C:

Je laat je inspireren door circulaire businessmodellen en circulaire ontwerpstrategieën en past deze toe op jouw kans. Dit dwingt je om buiten je comfort zone te kijken en daar ideeën op te doen.

Stap D:

Met alle ideeën die je hebt opgedaan creëer je je eigen circulaire businessmodel. Je bekijkt welke actoren nodig zijn binnen dit businessmodel en wat zij gaan doen. Je bedenkt hoe je product en dienst moeten worden aangepast op je nieuwe businessmodel. Soms zal hiervoor ook een ketenverandering nodig zijn.

Stap E:

Je brengt alle veranderingen in kaart en maakt een overzicht van alle acties die nodig zijn voor het veranderen van je product, dienst, interne organisatie, leveranciers en de keten.

Stap F:

Je maakt een roadmap met de acties uit stap E, waarbij je tevens beslist met wie je deze acties gaat uitvoeren. Zo heb je een implementatieplan in handen voor zowel de korte als langere termijn.

Stap G:

Als laatste stap bereid je een doordachte pitch voor, waarin je een oproep aan een specifieke toehoorder doet om te starten met jouw voorstel, waarbij je aangeeft wat jij daarvoor nodig hebt.

Workshops

Op dit moment zijn er geen workshop gepland. Zodra er workshops beschikbaar zijn, plaatsen we deze op de evenementenpagina.