Platform Circonnect helpt bedrijven op weg naar de circulaire economie

Circonnect, de samenwerking van 15 organisaties (o.a. TU Delft, CIRCO, Rijkswaterstaat, Hogeschool van Amsterdam en Beroepsvereniging Nederlandse Ontwerpers) rondom het thema circular design, heeft het nieuwe online platform www.circonnect.org gelanceerd.

Circular design is de motor achter de transitie naar een circulaire economie. Want 80 procent van de milieu-impact van producten wordt namelijk al bepaald bij het ontwerpen ervan. Bedrijven en ontwerpers vinden op circonnect.org toepasbare kennis en tools die hen helpen om circulaire stappen te zetten met hun producten en diensten.

Op www.circonnect.org delen vooraanstaande kennisinstellingen, de ontwerpsector, brancheverenigingen, regionale innovatie partijen en overheidsorganisaties opgedane kennis en ervaringen over circulair ontwerp. Zo maken zij deze kennis breed toegankelijk voor iedereen en versnellen zij de transitie naar een circulaire economie.

Circular design

Steeds meer bedrijven en ontwerpers werken aan circulaire producten, diensten en businessmodellen. Zij ontdekken dat de circulaire transitie ook economisch aantrekkelijk is: het levert nieuwe kansen op. Tegelijkertijd is het leerproces nog in volle gang. Partijen zoeken daarom naar nieuwe kennis en tools voor hun circulaire innovatieprocessen. CIRCONNECT verzamelt en verrijkt kennis over alles op het gebied van circular design. Met die kennis kan vervolgens iedereen aan de slag: van ontwerpers en ondernemers tot beleidsmakers, onderzoekers en docenten. Het nieuwe online platform is één van de kanalen die CIRCONNECT hiervoor inzet.

Praktijkvoorbeelden

Op www.circonnect.org staan nu al bijna 100 kennisbijdragen over circular design. Wekelijks komen daar nieuwe kennisitems bij. Het aanbod is breed en varieert van webinars over Product-as-a-Service businessmodellen of uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV), tot een training over het circulair ontwerpen van elektronica, een onderzoeksrapport over houtafval en cases van ondernemers die circular design in praktijk brengen. Hoewel de principes van circular design sectoroverstijgend zijn, is er specifieke aandacht voor de belangrijkste impact sectoren: bouw, consumptiegoederen, kunststoffen, maakindustrie en voedsel & agri.

Bron en afbeelding: CIRCO