BOOST Circulair biedt met programma CESI-ON ondersteuning aan ondernemers

Onlangs is het programma CESI-ON, Circulaire Economie Smart Industry Oost-Nederland, gelanceerd. BOOST Circulair, onderdeel van BOOST Smart Industry, gaat met dit programma ondernemers helpen bij (de transitie naar) circulair ondernemen. Belangrijk, want de zekerheid van beschikbare en betaalbare grondstoffen verandert snel. Bovendien vergroot circulair ondernemen de toekomstbestendigheid van bedrijven. Het programma CESI-ON richt zich op bedrijven in de maakindindustrie die actief zijn in de keten van toeleveranciers en producenten van eindproducten.

Maakindustrie in Oost-Nederland loopt voorop

Een aantal bedrijven in de maakindustrie in Oost-Nederland is koploper op het gebied van circulair en innovatief ondernemen. Daarnaast heeft Oost-Nederland de ambitie om in 2030 een 50% en in 2050 een 100% circulaire economie te hebben. Helga Witjes, gedeputeerde Economie en Innovatie van provincie Gelderland hierover: ‘Dat vraagt om het verbreden van ervaringen en inzichten. Daarom deze boost voor circulair ondernemen, want een slimme ondernemer kijkt ook kritisch naar circulaire en dus betaalbare en herbruikbare grondstoffen.’ Overijssels gedeputeerde voor Economie, Eddy van Hijum vult aan: ‘Klimatologische, wereldwijde economische en machtsontwikkelingen bevestigen het steeds groter wordend belang van een circulaire economie. Circulair ondernemen zorgt voor minder verlies van waarde en beperkt de milieubelasting. Bovendien draagt het bij een toekomstbestendig verdienmodel.’

In deze transitie naar circulair werken 17 partners in dit programma samen. Een breed pallet van eerste- en tweedelijnsloketten, brancheorganisaties, kennisinstellingen en financiële organisaties. In opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel is het programmamanagement in handen van Oost NL. BOOST Smart Industry brengt het programma onder de aandacht voor ondernemers onder de vlag van BOOST Circulair.

Vergroten toekomstbestendigheid is belangrijk doel

Met de introductie van BOOST Circulair willen de betrokken partijen een bijdrage leveren aan het vergroten van de toekomstbestendigheid van bedrijven in de maakindustrie. Andere doelen van circulair ondernemen zijn het vergroten van leveringszekerheid van grondstoffen, onder andere door meer in te zetten op hergebruik. Verder draagt circulair ondernemen er aan bij dat er minder verlies van waarde optreedt en de milieubelasting wordt beperkt. Edward Rosendaal, CEO van VConsyst b.v. uit Genemuiden zegt hierover: ‘Wij willen maatschappelijk verantwoord en klimaatbewust ondernemen en een bijdrage leveren aan de CO2-reductie. Dat vraagt om aanpassing van ons businessmodel.’

BOOST Circulair biedt maatwerk

BOOST Circulair biedt met CESI-ON instrumenten, kennis en hulpmiddelen om de ondernemer te helpen met het realiseren van een circulair verdienmodel. Welke instrumenten dat zijn, is afhankelijk van de behoefte die de ondernemer heeft. BOOST Circulair biedt maatwerk, passend bij de bedrijfssituatie en de door de ondernemer gesignaleerde kansen en/of ondervonden belemmeringen.

Landelijk voorbeeld

Het programma wordt landelijk gezien als voorbeeld als het gaat om het stimuleren van circulair en smart ondernemen. De verwachting van Witjes en Van Hijum is dat hierdoor meer nationale en Europese middelen vrijkomen. Hiermee kan het programma verder worden ondersteund en slim en circulair ondernemen verder worden ontwikkeld.

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen kun je terecht bij BOOST Smart Industry.