Circulariteit bij Overijsselse productiebedrijven

Het vormgeven van de transitie naar een circulaire economie vraagt een grote inspanning van zowel consumenten als bedrijven. Daarom is, na het onderzoek onder Overijsselaars, een onderzoek onder Overijsselse productiebedrijven uitgevoerd. In de maakindustrie worden veel grondstoffen gebruikt en daarom is gepeild in welke mate de bedrijven bezig zijn met de transitie naar een circulaire economie. Wat motiveert hen? En wat is juist een belemmering? Het onderzoek is door middel van een online vragenlijst uitgevoerd eind 2021. 387 bedrijven hebben aan het onderzoek deelgenomen.

Het onderzoek is opgebouwd in vier delen: kennis van circulaire economie, toepassen van circulariteitsstrategie├źn (R-ladder), motieven en belemmeringen.

Je kunt hier het onderzoeksrapport inzien.