Column Jelle Weever – Circulair ondernemen

In de laatste tien jaar waren “duurzaamheid” en “circulariteit ” begrippen die werden gebruikt als het over nieuwe verdienmodellen in het bedrijfsleven ging. Sinds corona minder dominant is, is dit thema weer helemaal terug in de actualiteit. Belangrijkste reden: zorgen dat we ook in de toekomst een sterke economie houden. Daarom is dit ook een van de onderwerpen waar de Regio Zwolle grootschalig op inzet. In de Regio deal – een zak geld van ruim 20 miljoen die uit Den Haag naar onze regio is gekomen – zijn er ook veel middelen voor de circulaire transitie bestemd.

Het is een onderwerp dat nog in de kinderschoenen staat, maar wel een onderwerp waar ondernemers echt niet aan voorbij kunnen gaan. De vraag naar grondstoffen neemt wereldwijd sterk toe en zo putten we de aarde uit. Grondstoffen zijn eindig en in een circulaire economie behouden de materialen waaruit een product bestaat hun waarde, nadat het product zijn originele functie heeft verloren. Doordat materialen hun waarde behouden, wordt de overgang naar ‘afval’ zo lang mogelijk uitgesteld. Daarnaast zie ik zelf met name toekomst in het werken met groeiende grondstoffen zoals hout of biobased grondstoffen.

Nederland heeft, net als Europa, ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. Nou denk ik niet dat we dat gaan redden, maar zonder ambities geen succes. Daarom werkt de overheid samen met het bedrijfsleven en andere stakeholders om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan. Nederland maakt de transitie naar een circulaire economie. Bedrijven worden daarbij minder afhankelijk van primaire grondstoffen en het biedt kansen voor nieuwe verdienmodellen. Deze boot mag u niet missen.

Om dit kracht bij te zetten organiseerde MKB Nederland Regio Zwolle afgelopen donderdag als een zogenaamde circulaire marktdag, deze was gekoppeld aan het landelijke programma Beter Aanbesteden. Ruim 100 deelnemers uit aanbestedende partijen en ondernemers in gesprek om te kijken hoe meer en beter circulair aanbesteed kan worden. Dat is belangrijk omdat de overheid als grootste aanbesteder een vliegwiel biedt om deze markt op gang te trekken. Als we dit goed doen kan Nederland echt een voorsprong pakken op de rest van de wereld en daarmee kunnen we onze economie niet alleen succesvol houden, maar zorgen we ook voor een betere wereld. Een wereld waarin onze kinderen en kleinkinderen het al moeilijk genoeg zullen krijgen.

Wil je meer weten over hoe jouw bedrijf een circulair verdienmodel kan ontwikkelen? Binnenkort wil MKB – in samenwerking met de Rabobank en VNO NCW – een zogenaamde “circulair in één dag” organiseren. Daarin hopen we ondernemers van elkaar te laten leren. Er wordt gezorgd voor een vervolg met gelden uit de Regio Deal. Zelf hebben mijn broer en ik zo’n dag voor de gebouwde omgeving meegedraaid. De Rabobank had dit georganiseerd en ik was echt met stomheid geslagen hoeveel ideeën de 50 aanwezige ondernemers al hadden voor hun bedrijf. Dat deed mij des te meer beseffen: er is geen weg terug.