Handreiking circulaire ecosystemen

Het lectoraat Netwerken in een Circulaire Economie van Hogeschool Windesheim heeft onderzoek gedaan naar hoe circulaire ecosystemen functioneren, wat de meerwaarde is en welke bijdrage de ecosystemen leveren aan de transitie naar een circulaire economie. Interessant om te delen is de handreiking die naar aanleiding van dat onderzoek is verschenen.

Over de handreiking

De transitie naar de circulaire economie komt voor een groot deel op het bordje te liggen van ondernemend Nederland. Bedrijven moeten circulair experimenteren en de weg vrijmaken voor circulaire producten. Dat gaat gepaard met uitdagingen en belemmeringen en het ontstaan van circulair ecosystemen. Hoe deze ecosystemen werken, hoe de uitdagingen worden aangepakt en wat de meerwaarde is voor de deelnemers leest u in de Handreiking voor circulaire ecosystemen. In de handreiking is ook het Ambitieweb opgenomen. Het Ambitieweb is gebaseerd op negen ambities waaronder een aantal vragen staan. De antwoorden op de vragen geven inzicht de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de ambities en wordt zichtbaar wat de bijdrage is aan de (lokale) transitie.

Bron: Regio Zwolle