Leergang circulair bouwen

De bouwsector staat voor grote uitdagingen, zoals de schaarste van grondstoffen en de duurzaamheidsopgave. Dat vraagt om een andere manier van bouwen, maar dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Wat kun je als ondernemer en opdrachtgever doen om dit te realiseren?

De Leergang Circulair Bouwen is ontwikkeld op initiatief van de sectortafel Bouw&Infra, in co-creatie met Hogeschool Windesheim, Deltion College en participerende bouwbedrijven. In de Leergang Circulair Bouwen van word je stapsgewijs meegenomen in wat het betekent om als bouwbedrijf, maar ook als opdrachtgever of gemeente, circulair te gaan bouwen. Je verdiept je in de landelijke regelgeving in de bouwsector, bekijkt praktijkvoorbeelden met verdienmodellen, leert over veranderende bouwprocessen en ketensamenwerkingen en werkt aan je eigen case.

In deze leergang komen verschillende thema’s voorbij, verteld door dé experts die Nederland en onze regio in huis heeft. Zij vertellen het eerlijke verhaal; hun leerervaringen zijn ook jouw leermomenten. Onder enthousiaste leiding van Gerard Vos, hoofdredacteur van het platform Bouw en Uitvoering, volg je zeven bijeenkomsten van 4 uur. Je ontmoet collega’s van verschillende bedrijven uit de regio, die ook stappen willen zetten naar het meer circulair werken; organisaties van verschillende omvang, die allen een verschillende plek innemen in de bouwketen (van opdrachtgever tot aannemer). We nemen de tijd om ervaringen uit te wisselen en het gesprek met elkaar te voeren. Ontdek dat aanhaken bij de transitie naar de circulaire bouweconomie nú al kan! Met nieuwe inzichten, tools en een uitgebreid netwerk ben jij goed voorbereid op de nieuwe bouweconomie!