Subsidieregeling MIT-haalbaarheidsprojecten

Wil je als mkb-ondernemer met een vestiging in Overijssel een haalbaarheidsproject laten uitvoeren om de technische en economische risico’s in kaart te brengen van een voorgenomen innovatieproject? Dan is de MIT-haalbaarheidsregeling misschien iets voor jou. Je kunt de subsidie vanaf dinsdag 4 april 2023 om 09.00 uur aanvragen bij de provincie Overijssel.

Uit eerdere aanvraagrondes is gebleken dat er meer aanvragers zijn dan dat er budget beschikbaar is. Daarom is het belangrijk dat je jouw complete aanvraag snel indient. Alleen complete aanvragen worden meegenomen in de loting.

Is de subsidie iets voor jou?

Met de subsidieregeling MIT-haalbaarheidsprojecten wil de overheid bedrijven motiveren om hun ideeën om te zetten in acties door een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Om de subsidie aan te vragen moet jouw innovatie bijdagen aan een of meerdere maatschappelijke thema’s. Deze thema’s zijn opgedeeld in zes maatschappelijke Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s):

  • Energie & Duurzaamheid
  • Gezondheid & Zorg
  • Veiligheid
  • Sleuteltechnologieën
  • Landbouw, Water en Voedsel
  • Maatschappelijk Verdienvermogen

Voorbeelden haalbaarheidsvragen 2021

Een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren op het gebied van energie naar de technische en economische mogelijkheden van een product voor lokale energieopslag, die opgenomen kan worden in het energienet. De technische haalbaarheidsvragen gaan dan bijvoorbeeld over het type batterij, materiaaleisen van de product en hoe het systeem technisch zal werken (communicatie).

Binnen een haalbaarheidsonderzoek op het gebied van digital technologies wordt onderzocht wat de technische mogelijkheden zijn op het gebied van geïntegreerde sensortechnieken bij de ontwikkeling van een geautomatiseerd nieuw product. Daarnaast is van belang welke businessmodellen toepasselijk zijn bij de exploitatie.

Een haalbaarheidsonderzoek op het gebied van voedsel dat de technische haalbaarheid onderzoekt van een machine die zorgt voor minder verspilling van voedsel aan de start en het einde van de productie. Daarbij gaat het ook om welke rol kunstmatige intelligentie speelt in de kwaliteit en consistentie van de productie.

Subsidie aanvragen

Je kunt een aanvraag indienen vanaf dinsdag 4 april 2023 om 09.00 uur bij de provincie Overijssel. Dit kun je doen door middel van het digitale aanvraagformulier dat je vanaf 4 april 2023 kunt vinden op deze pagina. Bereid je aanvraag goed voor, zodat je er op tijd bij bent. Heb je vragen over de subsidie of wil je hulp bij jouw aanvraag? Neem contact met ons op en wij helpen je verder!