Denk mee over wat we gaan doen op het gebied van circulair inkopen

Sinds 1 januari zetten we in de Regio Zwolle vol in op de transitie naar een circulaire economie. Door de komst van de regiodeal hebben we met diverse partijen een living lab circulaire economie in de Regio Zwolle kunnen opzetten. Onderdeel hiervan is een werkplaats circulair inkopen en aanbesteden. Hier wordt doorlopend gewerkt, gepionierd en geleerd van elkaar aan de hand van concrete voorbeelden en concrete inkoopcasussen.

Het afgelopen jaar zijn er diverse activiteiten georganiseerd door partners van het living lab en de werkplaats of zelfs onder de vlag van de werkplaats. Momenteel zijn wij bezig om nader te inventariseren wat enerzijds het aanbod gaat zijn komend jaar van de diverse organisaties actief op circulair inkopen. Anderzijds vernemen we graag van jou waar behoefte is in de regio met betrekking tot circulair inkopen. Onderstaand hebben wij al enkele dingen benoemd die georganiseerd gaan worden of die we in andere regio’s zien en als waardevol worden ervaren:

  • MKB Regio Zwolle organiseert jaarlijks in samenwerking met Pianoo een marktdag waarin markt en overheid elkaar ontmoeten op het thema circulair inkopen. Deze staat ook weer op de rol voor komend jaar.
  • Windesheim heeft in samenwerking met De Haan Advocaten een onderzoek uitgevoerd naar obstakels bij circulair inkopen en verwacht komend jaar de resultaten en conclusies te gaan delen.
  • Windesheim gaat komend jaar aan de slag met een case-study onderzoek waarin het diverse focusgroep bijeenkomsten organiseert rondom specifieke vraagstukken in de looptijd van het inkoopproces.
  • Jouw maandelijkse portie inspiratie van mooie voorbeelden uit de regio en waardevolle voorbeelden van elders in den lande (denk aan Pianoo, CB23 etc).
  • Het makelen en schakelen van hulpvragen in de regio door bijvoorbeeld een buddysysteem te faciliteren met elkaar.

Dit zijn zo maar enkele voorbeelden van activiteiten en acties die we kunnen oppakken om jou te helpen de stap naar circulair inkopen te zetten. Maar graag horen we ook van jou waar jij behoefte aan hebt en welke zaken jij ervaart in de dagelijkse praktijk. Wil je hiervoor deze beknopte vragenlijst invullen voor uiterlijk 6 december aanstaande. Het invullen kost circa 5-10 minuten

De werkplaats Circulair Aanbesteden & Inkoop is een initiatief van:
Kennispoort Regio Zwolle, Gemeente Zwolle, VNO-NCW Midden, MKB-Nederland Regio Zwolle, Hogeschool Windesheim en Shared Service Centrum Ons.