Circulair Aanbesteden & Inkoop

Nederland staat voor de grote uitdaging om in 20250 te zijn getransformeerd van een lineaire economie naar een circulaire economie. Het realiseren van een circulaire economie kan via verschillende methoden en middelen. Een van de krachtigste middelen hierin, is aanbesteden en inkopen. De werkplaats Aanbesteden & Inkoop zet zich in om circulair inkopen en Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) sterker te verankeren in Regio Zwolle.

Het doel van de werkplaats

Het doel van de werkplaats Aanbesteden & Inkoop is het inspireren, activeren en ondersteunen met circulair inkopen en MVOI van inkopende organisaties in Regio Zwolle. Hiermee wil de werkplaats de potentie van aanbesteden en inkopen maximaal benutten in de transitie naar een circulaire economie.

Waar zetten we op in met de werkplaats?

De werkplaats Aanbesteden & Inkoop zet zich op diverse manieren in om circulair inkopen en MVOI onder de aandacht te brengen. Dit doet de werkplaats door:

  • Het creëren van bewustwording
  • Het delen van showcases en praktijkvoorbeelden
  • Het creëren van een lerend netwerk
  • Het creëren van commitment bij de aangesloten organisaties

De werkplaats is voornamelijk gericht op decentrale overheden binnen de regio, omdat zij als inkopende (vragende) partijen vooral bepalend zijn in het proces van inkopen en aanbesteden. In deze werkplaats is ook ruimte voor inbreng en kennisdeling van en voor bedrijven en het MKB.

Wie zijn de aangesloten partijen bij de werkplaats?

De werkplaats Aanbesteden & Inkoop heeft een groot netwerk van maar liefst 100 organisaties gerealiseerd. Daarnaast voert de werkplaats regelmatig overleg met het volgende kernteam: Kennispoort Regio Zwolle, gemeente Zwolle, Provincie Overijssel, VNO-NCW Midden, MKB-Nederland Regio Zwolle, gemeente Kampen en AMA Advocatuur.

Kennisbank

  1. Circulaire inkooptoolbox
  2. Terugblik Marktdag Circulair Aanbesteden grond- weg- en waterbouw
  3. Rapport circulair aanbesteden DeHaan
  4. Rapport Circulaire Economie voor Twentse gemeenten
  5. Handreiking Circulaire Economie voor Twentse gemeenten
  6. Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen

Meer nieuws en evenementen