Circulair Aanbesteden & Inkoop

Voor de ontwikkellijn ‘Aanbesteden & inkoop’ hebben we de volgende doelstelling geformuleerd: In 2023 past de grote meerderheid (streven naar >75%) van de decentrale overheden binnen de kennisregio Zwolle ‘circulariteit’ in haar projecten toe.

We zetten in op:

 • Transitie en bewustwording (mindset)
 • Showcases & praktijkvoorbeelden
 • Lerend werken
 • Commitment creëren

De ontwikkellijn is voornamelijk gericht op decentrale overheden binnen de regio, omdat zij als inkopende (vragende) partijen vooral bepalend zijn in het proces van inkopen en aanbesteden. In deze werkplaats is ook ruimte voor inbreng en kennisdeling van/voor bedrijven/MKB.

Aanpak

Om deze doelstellingen te bereiken gaan we:

 1. Deelnemers en geïnteresseerden (overheden en markt) bereiken & inspireren (2021)
 2. Een begin maken: toepassen en doen > 30% deelnemers past toe (2022)
 3. Versnellen: >75% deelnemers past toe (2023)

Agenda

Ook in 2022 zullen we weer een aantal bijeenkomsten en webinars organiseren. Zodra daar meer over bekend is, zullen we dat op deze site kenbaar maken.
Wil je mailberichten ontvangen over de activiteiten die wij organiseren? Dan kunt je dit aangegeven bij: e.van.eerten@zwolle.nl.

Activiteiten 2022 en 2023

Momenteel zijn we druk bezig met het organiseren en verder vormgeven van onze activiteiten voor 2022 en 2023. Via deze site houden we je uiteraard op de hoogte!

Actueel

Circulaire inkooptools

Op LinkedIn werden we geattendeerd op bijgevoegde circulaire inkooptoolbox, met dank aan Sara Rademakers.

KIEM onderzoek (Windesheim)

De lectoraten ‘Netwerken in circulaire economie’ en ‘Leven Lang Ontwikkelen’ van Hogeschool Windesheim zijn momenteel bezig met een Kennisinnovatie Mapping (KIEM) onderzoek. Dit onderzoek speelt in hoe de overheid het mkb kan bereiken. Want er zijn meer circulaire oplossingen binnen het mkb dan spraken van de juiste inkoopbehoefte bij de overheid. Kortom, partijen vinden elkaar nog niet altijd.

Nog te vaak wordt op een traditionele manier aanbesteden en wordt er gegund op de laagste prijs kwaliteit. Dit zonder dat circulaire doelstellingen voldoende worden meegewogen. Met dit KIEM onderzoek wil het Windesheim meer inzicht verschaffen in de kritische succesfactoren ten aanzien van circulair aanbesteden. Binnen een netwerkvorm van het Windesheim, brancheorganisaties, publieke instellingen en mkb-ondernemingen wordt kennis opgedaan. Mocht je hierover meer informatie willen hebben en kennis willen delen, neem dan contact opnemen met Clauda van Orden: cyd.van.orden@windesheim.nl.

Bekijk hier het projectvoorstel KIEM 2021 Circulair aanbesteden

Terugblikken 2021

Workshop inkoopbeleid 7 december 2021

Op dinsdag 7 december 2021 nam Patrick Blom, programmamanager duurzaam vernieuwen, van Waterschap Vallei en Veluwe ons mee in het inkoopbeleid van deze organisatie.

Online webinar ‘Circulaire Sloop’ 25 oktober 2021

Op 25 oktober 2021 nam Anton van Aalst van de gemeente Zwolle ons mee in de wereld van circulair slopen. Wij hebben hierbij concrete beelden en graadmeters van circulariteit in de sloopt geschetst. En zijn hierbij ingegaan op vragen als hoe je je realistische circulariteitsdoelstellingen bepaalt, deze vertaalt naar de uitvraag aan de markt en hoe je de markt prikkelt om met circulaire oplossingen komt.

Aan de hand van een casus, de sloop van een fabriekshal aan de Russenweg in Zwolle, hebben we met een gemêleerd gezelschap van deelnemers (opdrachtgevers, inkopers en marktpartijen) het gesprek hierover gevoerd. Belangrijkste leerpunten uit deze sessie waren:

 • Projectspecifieke circulaire doelstellingen, ambities en begrippen duidelijk definiëren;
 • Circulaire speelruimte niet ‘voorschrijven’, maar bovengrens door markt laten bepalen en hier voldoende ‘oplossingsruimte’ voor bieden;
 • Circulariteit in de BPKV-EVMI voldoende zwaar laten meewegen;
 • Verificatie en monitoring van bereikte circulariteit tijdens de uitvoering;
 • Opschalen en uitdragen van ‘best practices’ en deze beschikbaar maken voor nieuwe, andere projecten en aanbestedingstrajecten.

Workshop over kunststof recyclaat

Afgelopen dinsdag hebben we een inspirerende workshop over kunststof recyclaat gehad. Graag delen we met jouw de opbrengsten van deze middag, alsook de presentaties en de Mural.

Kennisdelen heeft centraal gestaan. Wat zijn toepassingsmogelijkheden met recyclaat, wat is er op de markt en waar lopen partijen tegen aan?

 • Recyclaat is één van de mogelijkheden om tot ‘circulariteit’ in te vullen te komen.
 • Belangrijkste knelpunten die (m.n. opdrachtgevers) noemen zijn ontbreken van certificeringen, LCA scores/MKI berekeningen en gegevens over lange termijn impact op de omgeving/milieu (verering, ontstaan microplastics etc.).
 • Daarnaast is de beschikbaarheid van ingezameld plastic een probleem (er verdwijnt nog teveel plastic uit de keten: blijft ondergronds achter of wordt uiteindelijk toch verbrand).
 • Om deze knelpunten op te lossen moeten marktpartijen veel kosten maken, die ze moeten terugverdienen en willen dus enige zekerheid over hun verkoopmogelijkheden. Zo ontstaat een ‘kip-ei’ situatie. De vraag (opdrachtgevers) en aanbod (marktpartijen) moet nog beter op elkaar worden afgestemd.
 • Dit vraagt om een duidelijke stip (mijlpaal) op de horizon, waarbij de overheid de aanjager is. Niels Ashmann, Adelmo Bisutti en Martijn Kerssen nemen hier een vervolgactie voor. Ook uitwisseling via kennisplatforms en -sessies is belangrijk, alsook kennis halen bij gemeentes die vooroplopen (Groningen, Rotterdam, Den Bosch).
 • Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor het Re-place project, bij Ingeborg Gort i.gort@partnersforinnovation.com
 • Interessant om te volgen is de LinkedIn groep DCPV

Bekijk hier de presentaties

Workshop recyclaat, Ingeborg Gort (Partners For Innovation) en Marjolein Mann (ROVA)
De opbrengsten uit Mural (Groep A en Groep B)
De inspiratiegids producten uit recyclaat voor de publieke ruimte
Presentatie Adelmo Bisutti (gemeente Zwolle) en Mark Heideveld (gemeente Zwolle)