Terugblik Community of Practice West-Overijssel Infra Futurelabs

Donderdag 2 juni 2022 vond de eerste Community of Practice West-Overijssel plaats, georganiseerd door Infra Futurelabs, samen met de Werkplaats Circulair Inkopen & Aanbesteden.

Aan de hand van interactieve sessies hebben we de behoefte van de deelnemers verkend voor het vervolg. Hieruit zijn de volgende thema’s op tafel gekomen:

  • De werking van een materialenwerkplaats, in combinatie met een fysieke hub, waar vrijgekomen materialen worden verzameld om vervolgens zo veel mogelijk hergebruikt te worden.
  • Uniformiteit in inkoop en aanbesteden, zodat we van pilots en proeftuinen naar een meer structurele aanpak komen.
  • Inzicht krijgen in wat we willen bereiken en de impact van projecten (waardecreatie).

De presentaties van donderdag 2 juni vind je op: Terugblik COP GWW West-Overijssel 2 juni – Infra Futurelabs.

Wil je meer informatie over de Infra Futurelabs? Kijk dan op de website www.infrafuturelabs.nl. Een vervolgsessie vindt plaats op 6 september. Informatie hierover volgt.

Over de werkplaats Aanbesteden en Inkoop

Voor de ontwikkellijn ‘Aanbesteden & inkoop’ hebben is de volgende doelstelling geformuleerd: In 2023 past de grote meerderheid (streven naar >75%) van de decentrale overheden binnen de kennisregio Zwolle ‘circulariteit’ in haar projecten toe.

De ontwikkellijn is voornamelijk gericht op decentrale overheden binnen de regio, omdat zij als inkopende (vragende) partijen vooral bepalend zijn in het proces van inkopen en aanbesteden. In deze werkplaats is ook ruimte voor inbreng en kennisdeling van/voor bedrijven/MKB.

Bekijk de pagina van de werkplaats Circulair Aanbesteden en Inkoop voor meer informatie.