Terugblik Marktdag Circulair Aanbesteden grond- weg- en waterbouw

Op 8 december 2022 kwamen 92 deelnemers naar de Marktdag Circulair Ondernemen in het Eventcenter in Zwolle. Opdrachtgevers en opdrachtnemers gingen met elkaar in gesprek over aspecten rond circulariteit en aanbesteden in de grond- weg- en waterbouw. Na de opening door Paul Guldemond, wethouder van de gemeente Zwolle, was er een levendige paneldiscussie in drie delen: kennis, de uitvraag en samenwerking.

Op het terrein van kennis was de conclusie dat er nog veel geleerd kan worden. Ondernemers en aanbestedende diensten kunnen elkaar beter maken door het gesprek aan te gaan. Maak vooral gebruik van datgene dat er is. Belangrijk aspect bij het stimuleren van circulariteit is het uitdagen van de markt. Geef de markt kansen om te laten zien wat ze kunnen. Maar ook opdrachtgevers geven aan dat ze vooruit willen op het gebied van circulariteit en daar ook de uitvraag op formuleren. Alles komt dan bij elkaar op het gebied van samenwerking. Hier valt in de regio Zwolle nog wel een slag te maken. Aanbestedende diensten kunnen elkaar meer opzoeken en op die manier kennis te delen, ook op het gebied van de uitvraag. Maar ook de samenwerking met het bedrijfsleven kan steviger. Misschien wel door het oprichten van kenniskringen zoals dat bijv. in Noord-Holland wordt overwogen. Klik hier voor de presentatie.

Workshops

Het tweede deel van de middag werd ingevuld door een aantal workshops over uiteenlopende thema’s.

Workshop 1: Infra Futurelabs Overijssel-‘Volledig circulair uitvragen in 2023, tenzij…’

Klik hier voor de presentatie Infra Futurelabs. Klik hier voor de presentatie Circulair aanbesteden CROW.

Inleiders: Jan Wienk (Infra Futurelabs / Stichting Pioneering), Willemien Bras van ONS Shared Service Centrum en Lauren van der Meer (CROW).

Workshop 2: Het Noors topsportmodel en aanbesteden

Klik hier voor de presentatie.

Inleider: Hans Boes (Universiteit Twente)

Workshop 3: Instrumenten en monitoren circulariteit

Klik hier voor de presentatie monitoring circulariteit Provincie Overijssel. Klik hier voor de presentatie monitoring circulariteit Provincie CROW.

Inleider: Marieneke Bijleveld (provincie Overijssel)

Workshop 4: Schoon en emissievrij bouwen

Klik hier voor de presentatie Emissievrije Asfaltset. Klik hier voor eerste deel van de presentatie De Groene Koers en hier voor deel twee en hier voor deel drie.

Inleiders: Jorrit van Ommen (De Groene Koers) en Jan Wienk met Emissievrije Asfaltset

Workshop 5: Ronde tafel – Benen op tafel

Begeleider: Tjeerd Planting en Hans Bakker (Programma Beter Aanbesteden)

Een belangrijk onderdeel is het netwerken en dus werd de middag afgesloten met een drankje en een hapje.

We kunnen terug kijken op een succesvolle middag. Opdrachtgevers en opdrachtnemers gingen in gesprek onder het motto: kennis opdoen, kennis delen en kennis maken.

Over de werkplaats Aanbesteden en Inkoop

Voor de ontwikkellijn ‘Aanbesteden & inkoop’ hebben is de volgende doelstelling geformuleerd: In 2023 past de grote meerderheid (streven naar >75%) van de decentrale overheden binnen de kennisregio Zwolle ‘circulariteit’ in haar projecten toe.

De ontwikkellijn is voornamelijk gericht op decentrale overheden binnen de regio, omdat zij als inkopende (vragende) partijen vooral bepalend zijn in het proces van inkopen en aanbesteden. In deze werkplaats is ook ruimte voor inbreng en kennisdeling van/voor bedrijven/MKB.

Bekijk de pagina van de werkplaats Circulair Aanbesteden en Inkoop voor meer informatie.