Werkplaats als experts bij minor Future Cities

Future Cities is dè plek waar onderwijs en het bedrijfsleven zich samen buigen over de uitdagingen van de stad van de toekomst. Actuele duurzaamheidsthema’s als circulaire economie, klimaatverandering en bevolkingsgroei staan hierbij voorop.

De werkplaats Circulair Wonen & Leven is bij de minor Future Cities van Hogeschool Windesheim aangesloten als stakeholder en opdrachtgever. Deze samenwerking begon zo’n vijf jaar geleden met ‘De Expeditie Future Cities & Circular Housing’. Dit was een groep pioniers uit het werkveld die samen met het onderwijs invulling wilde geven aan een leeromgeving voor toekomstbestendig en circulair bouwen. Later is de werkplaats Circulair Wonen & Leven opgericht, waarin de Expeditie in feite is opgegaan. De minor draait inmiddels 5 jaar en is bedoeld voor studenten bouwkunde, civiele techniek, ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit en een breed scala aan internationale techniek studenten. Een multidisciplinair team dat raakt aan de werkelijke opgave wanneer deze studenten straks in het werkveld aan de slag gaan.  

Tijdens de zogeheten ‘Expert Day’ is de connectie tussen het werkveld en de studenten goed zichtbaar. De werkplaats Circulair Wonen & Leven is, samen met andere geïnteresseerden en opdrachtgevers, op 10 oktober 2022 uitgenodigd om de studenten feedback te geven op hun projectplan. Deze bijeenkomst was een enorm succes. Voor studenten was het interessant om het perspectief vanuit het werkveld op hun projecten toe te kunnen passen. Ze kregen goede tips op het gebied van haalbaarheid en uitwerking. Andersom werd het werkveld geïnspireerd door de creatieve blik van studenten: de jonge generatie die durft te dromen en dat prachtig in beeld kan brengen. Wanneer studenten zich over ruimtelijke vraagstukken buigen en met hun eigen ideeën komen, luisteren de stakeholders aandachtig. Al met al leverde dit aan het eind van de periode een aantal inspirerende en tevens uitvoerbare plannen op. Deze eindresultaten worden jaarlijks gepresenteerd aan de werkplaats en andere stakeholders.

De meest inspirerende plannen van de afgelopen edities zijn samengevat door middel van video’s die te vinden zijn op de pagina’s van 2022, 2021 en 2020.

Wil je meer weten? Lees dan het artikel van win-nieuws waar de minor wordt beschreven vanuit het perspectief van docenten en studenten.