Circulaire kunststoffen | DCPV

Dutch Circular Polymer Valley is een samenwerkingsverband van overheden, bedrijven en kennisinstellingen in Regio Zwolle. Samen met ondernemers stimuleren wij innovaties en samenwerking om het aandeel gerecycled kunststof materiaal te laten stijgen. Ons doel is om een circulaire, toekomstbestendige en concurrerende kunststofsector te realiseren. 

Onze projecten

Kennisontwikkeling en verspreiding  

Samen met bedrijven voeren Polymer Science Park en het Lectoraat Kunststoftechnologie van Hogeschool Windesheim acht onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten uit. Dit om de uitdagingen voor gerecyclede kunststoffen het hoofd te bieden. 

Inkoop- en innovatiepilots 

Overheden kunnen een voortrekkersrol vervullen door circulaire producten in te kopen. Samen met de provincie Overijssel, gemeenten en bedrijven zetten ROVA/Cirkelwaarde en Partners for Innovation pilots op voor de inkoop en de ontwikkeling van innovatieve gerecyclede kunststofproducten voor de publieke ruimte.  

Begeleiding van startups  

Startups zijn een onmisbare schakel in het verduurzamen en circulair maken van de kunststofketen. ZWINC (voormalige Green PAC iLab) ondersteunt startups die zich o.a. bezighouden met duurzame kunststoffen. De startup community biedt een inspirerende werkomgeving, faciliteiten met onder meer een state-of-the-art 3D lab en coaching.

Demonstratieprojecten  

Om te laten zien wat al mogelijk is, tonen we aansprekende voorbeelden van gerecyclede producten. In het Circulair Ambachtsnetwerk WaardeRing werken bedrijven, scholen en maatschappelijke organisaties aan innovatieve, circulaire toepassingen van materialen die ‘overblijven’ in kringloopwinkels en milieustraten. 

Je kunt denken aan gerecyclede producten van harde plastics uit consumentenproducten zoals cd’s, Maxi-Cosi autostoeltjes en kleerhangers. WaardeRing is een proeftuin voor de circulaire economie en nodigt ondernemers en inwoners uit om mee te denken en mee te doen aan het vinden van nieuwe toepassingen voor materialen uit consumentenproducten. Lees meer

“Samen snel en effectief naar een circulaire kunststofketen.”

Meer nieuws en evenementen