Rond Ondernemen | Duurtraining: incompany-traject

Het In-company traject is voor, door en met dga’ers / ondernemers die de route naar een circulaire bedrijfsvoering willen versnellen. Het bestaat uit de volgende stappen:

 1. Intake: Kaders bepalen
 2. Strategische sessie(s): Zicht krijgen op traject en resultaat.
 3. Analyse voor kansrijke vervolgstappen: Het Doen
 4. Overzicht project(en) en programma en voorstel maatwerk begeleiding

Maatwerk begeleiding

Hierin worden er afspraken gemaakt betreffende organisatieontwikkeling, projectrealisatie, ketensamenwerking, financiering en netwerkontwikkeling. Het traject dat de ondernemer aflegt verschilt dus per situatie maar het Doen en netwerk bouwen staan centraal i.s.m. kennisinstellingen zoals Saxion en Rabobank.

De tools en inzichten die het maatwerk-traject bieden resulteren in een plan van aanpak hoe van lineair naar circulair te komen een concreet project uit te voeren en duidelijkheid over de partners in de keten die je gaat betrekken en de kennis die je daarvoor nodig hebt. Vervolgens ga je – met ondersteuning vanuit Rond Ondernemen – je plannen realiseren en je bedrijf versneld op weg brengen naar circulariteit.

Programma

Omdat het incompany-traject per deelnemer verschilt is ook het vervolgprogramma steeds anders. Parallel aan het introductieprogramma en maatwerktraject wordt iedere deelnemer uitgenodigd voor het Rond Ondernemen-netwerk. Met regelmaat organiseren wij circulaire tafels en kwartaalbijeenkomsten.

In circulaire tafels behandelen 5 tot 10 dga’ers een specifieke vraag of uitdaging. Ervaringen en inzichten worden gedeeld en er wordt concreet naar mogelijkheden gezocht om elkaar verder te helpen. Het doel is (meer) samenwerking in de keten.

De kwartaalbijeenkomsten organiseren we samen met de Rabobank. We brengen cases uit de prakijk en de blik van een kennispartner samen. Er is ruimte voor uitwisseling met colelga’s. Dat levert nieuwe inzichten op, inspiratie, tips en bovenal: een netwerk en samenwerking.

Praktische informatie

Het incompany-traject bestaat uit

 • Introductieprogramma (intake, strategische sessie en analyse)
 • Vervolgtraject (maatwerk)
 • Circulaire tafels
 • Kwartaalbijeenkomsten

Startdatum: in overleg
Duur: verschilt per traject, maar max 6 maanden
Kosten: dankzij een financiële bijdrage uit de Regio Deal Regio Zwolle en een investering van de negen partners van Rond Ondernemen kunnen ondernemers uit Regio Zwolle voor een aantrekkelijk tarief deelnemen aan de trainingen. Ter indicatie €3450,-. Normaal tarief: €5200,-.

Groepsgrootte:

 • introductieprogramma: minimaal 5 tot maximaal 8 deelnemers  
 • vervolgtraject: individueel
 • circulaire tafels: maximaal 15 deelnemers
 • kwartaalbijeenkomsten: verschilt per sessie

Doelgroep

Het incompany-traject is voor dga’ers en ondernemers in Regio Zwolle, die

 • Circulaire kansen in kaart brengen en eerste project(en) definiëren.
 • Een concreet circulair project starten.
 • Een circulair verdienmodel uitwerken.
 • Ketensamenwerking ontwikkelen in een vertrouwelijke setting.
 • Eigen organisatie ontwikkelen van lineair naar circulair.

 

Meer nieuws en evenementen

Over Rond Ondernemen

Rond Ondernemen is de circulaire academie voor dga’ers en eindbeslissers van mkb-bedrijven in Regio Zwolle. Negen organisaties hebben de handen ineengeslagen om ondernemers met circulaire ambities te ondersteunen bij het ontwikkelen van visie, kennis en vaardigheden, zodat ze in staat zijn om nieuwe circulaire businessmodellen op te stellen of het bestaande model aan te passen. Daarmee willen we de veerkracht van bedrijven vergroten en de transitie naar circulaire economie in Regio Zwolle helpen versnellen.

Wil je meer informatie over Rond Ondernemen? Mail dan naar info@rondondernemen.nl.