Rond Ondernemen | Warming-up

Ga concreet aan de slag met je visie op circulair ondernemen voor jouw bedrijf, verdiep je in de mogelijkheden en leer van collega-ondernemers. Start nu met plannen maken.

In de warming-ups Rond Ondernemen

  • Dagen we je uit na te denken over je eigen circulaire ambities
  • Geven we voorbeelden van aanpakken en resultaten van collega-ondernemers uit jouw regio
  • Gaan we in gesprek over de stappen die daarvoor nodig zijn
  • Leer je van elkaar

Duur: 2 uur + napraten
De warming-ups vinden plaats op verschillende locaties in Regio Zwolle. Check de agenda wanneer de roadshow bij jou in de buurt is.

Kosten

De warming-ups kunnen we kosteloos aanbieden, mede dankzij de Regio Deal-bijdrage en medewerking van gastbedrijven en betreffende gemeenten.

Groepsgrootte

Omdat we iedereen ruim aandacht willen geven en het leren én doen – het kenmerk van Rond Ondernemen – optimaal willen combineren is het aantal beschikbare plaatsen beperkt. Is er veel belangstelling voor een warming-up, dan vragen we bedrijven om niet meer dan 1 persoon in te schrijven.

Programma

15.00 uur: (facultatief) rondleiding door gastbedrijf
15.45 uur: inloop
16.00 uur: opening en welkom
16.05 uur: introductie circulair ondernemen, illustratie van aanpak en resultaat gastbedrijf
16.20 uur: toelichting ondersteuningsaanbod circulair ondernemen Regio Zwolle
16.30 uur: uiteen in kleinere groepen

Gesprek aan de hand van drie vragen:
1. Waar sta je op het gebied van circulair ondernemen?
2. Wat is de volgende stap die je wilt zetten?
3. Wat heb je daarvoor nodig

17.30 uur: plenaire terugblik, uitwisseling
17.50 uur; afsluiting / dankwoord
18.00 uur: borrel

Doelgroep

DGA’ers en beslissingsbevoegden van mkb-bedrijven in de Regio Zwolle die zich willen verdiepen in de kansen en mogelijkheden van circulair ondernemen en de ambitie hebben een start of vervolgstap hierin te maken.

Meer nieuws en evenementen

Over Rond Ondernemen

Rond Ondernemen is de circulaire academie voor dga’ers en eindbeslissers van mkb-bedrijven in Regio Zwolle. Negen organisaties hebben de handen ineengeslagen om ondernemers met circulaire ambities te ondersteunen bij het ontwikkelen van visie, kennis en vaardigheden, zodat ze in staat zijn om nieuwe circulaire businessmodellen op te stellen of het bestaande model aan te passen. Daarmee willen we de veerkracht van bedrijven vergroten en de transitie naar circulaire economie in Regio Zwolle helpen versnellen.

Wil je meer informatie over Rond Ondernemen? Mail dan naar info@rondondernemen.nl.